Jahr 2020

Papierschnitt, Emmental, Dürsrüti
Ausführung links und rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ober Dürsrüti

2020


Häleschwand, Maisfeld, 3550 Langnau
Ausführung links und rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häleschwand

2020


Papierschnitt, Scherenschnitt, Emmental
Ausführung links und rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagischwand / Dürsrüti

2020


Ausführung links und rechts
Ausführung links und rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahreszyte oder

Der Weg des Wassers

2020